LIDMAATSCHAP

De contributie bedraagt voor:

Senioren

€ 102,00

 per jaar
Junioren t/m 19 jaar

€ 60,00

 per jaar
Aspiranten t/m 16 jaar

€ 45,00

 per jaar
Pupillen t/m 13 jaar

€ 30,00

 per jaar
Welpen t/m 10 jaar

€ 30,00

 per jaar
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie betaling

7 maart 2013
Beste damvrienden,

De algemene ledenvergadering heeft afgelopen maandag de contributie voor 2013 vastgesteld op € 102,00. Dit komt neer op € 25,50 per kwartaal of € 8,50 per maand.
Ik zou jullie willen vragen om de contributie voor het 1e kwartaal 2013 over te maken.
Het makkelijkst zou zijn een periodieke te willen maken zodat de betaling automatisch plaats vindt.

Bij voorbaat dank
Kees van den Berg
Penningmeester