ERELEDEN

Piet Smit 
 
Bij de algemene ledenvergadering gehouden op 18 april 2024 is PIET SMIT benoemd tot ERELID:
De voorzitter bedankt Piet voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan. Piet is al lid van verdienste en wordt hierbij benoemd tot erelid van DC Zaanstreek. Naast de benoeming tot erelid krijgt de wedstrijdleider als cadeau een fles spraakwater!

 

 
 
Eerder ereleden

Klaas Brasser (†)

Joop Geuke (†)

Beide heren zijn helaas overleden.

Zij hebben veel voor onze vereniging en de damsport in Zaanstreek betekend.