ERELEDEN

Onze vereniging heeft twee ereleden gehad:

Klaas Brasser (†)

Joop Geuke (†)

Beide heren zijn helaas overleden.

Zij hebben veel voor onze vereniging en de damsport in Zaanstreek betekend.