LIDMAATSCHAP


Contributie dient vooraf betaald te worden en bedraagt voor senioren:
 
€ 125,00 bij geen gebruik maken van wedstrijden of minimaal aantal
€ 140,00 bij deelnemen aan onderling competitie
€ 150,00 bij deelnemen aan onderlinge en bondscompetitie

 
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie betaling
 

De verschuldigde contributie dient te worden overgemaakt op IBAN NL02INGB0002997575 t.n.v. Damcombinatie Zaanstreek