WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijdreglement geldend voor de onderlinge competitie met als inzet het clubkampioenschap en plaatsing voor de teams die uitkomen in de nationale en provinciale competie  

1.  Uitgangspunt Er wordt gespeeld volgens het geldende wedstrijdreglement Van de KNDB en de bepalingen, die in de Algemenen Ledenvergadering zijn aangenomen.

2.  Systeem  We spelen volgens het moyenne-systeem (variant: sterk/zwak beloning).

3.  Groepen We spelen in groepen, die naar speelsterkte zijn ingedeeld op basis van de eindstand van het vorige seizoen. 

4.  Herindeling  Na 7, 14, 21 en 28 ronden wordt de groepsindeling herzien.
   Komt men boven het startgemiddelde, dan stijgt men een groep.
   Komt men onder het startgemiddelde, dan zakt men een groep.
Alleen spelers die minimaal 60% van het aantal ronden hebben gespeeld komen voor herplaatsing in aanmerking.

5.  Speeltempo  De speeltijd bedraagt 50 minuten + 1 minuut per zet.
Zonodig bepaalt de wedstrijdleider voor jeugdspelers en hun tegenstanders een aangepast tempo.
Spelers kunnen in overleg voor hun partij een versneld tempo afspreken.

6.  Aanvang  De wedstrijden beginnen om 19.45 uur.

7.  Wedstrijden Bij de indeling geldt dat het verschil tussen twee spelers niet meer dan 8 plaatsen bedraagt. We spelen maximaal 3 keer  tegen dezelfde tegenstander. In noodgevallen kan de wedstrijdleider van deze regels afwijken. 

8.  Plaatsing Men moet 70% van het aantal wedstrijden spelen om voor het kampioenschap of voor plaatsing in één van de teams in aanmerking te komen. Eind januari bepaalt het bestuur het aantal. Dit aantal wordt verminderd met 70% van de door de betrokken speler op de clubavond gespeelde competitie- en bekerwedstrijden, afgerond naar beneden. Bij geen gebruik maken van een recht op plaatsing beslist het bestuur over de invulling.

9.  Eindstand Degene, die na  de laatste speeldag het hoogste moyenne heeft, is kampioen. Het moyenne, dat na het vastgestelde aantal partijen is bereikt, kan voor plaatsing alleen omhoog.
 In geval van gelijk eindigen wordt de volgorde bepaald op basis van de door de KNDB bij kampioenschappen gevolgde methode.

10. Keuzeplaatsen Het eerste team bestaat uit 11 spelers waarvan drie keuzeplaatsen.Bij de samenstelling van de teams zijn voor 10- en 8-tallen twee keuzeplaatsen beschikbaar. Voor 6- en 4-tallen geldt één keuzeplaats. Het bestuur bepaalt de invulling van de keuzeplaatsen. 
 De teamleider beslist per wedstrijd over de opstelling. 

11. Afmelding In geval van verhindering dient men de wedstrijdleider hiervan uiterlijk 18.00 op de speeldag in kennis te stellen. Bij afwezigheid zonder kennisgeving kan de geplande partij verloren worden verklaard.

12.  Materiaal  Na afloop van de partij dienen de spelers het materiaal op te ruimen.

13. Afbreken Partijen, die om 24.00 uur nog lopen, moeten worden afgebroken. Het is niet nodig een zet af te geven. De partij moet binnen 2 weken worden uitgespeeld.

14. Tenslotte  Een beroep op onbekendheid met dit reglement is uitgesloten.